Historie PDF Skriv ut


Grøndalen Søndre Gård er en gammel skogbrukseiendom fra 1700 tallets begynnelse. Inntil hovedhuset gikk den gamle hesteveien mellom Elverum og Rørås. Første navngitte grunneier, Per Jensen, utstedte et skjøte på gården til Per Halvorsen i 1745. Per Halvorsen kom opprinnelig fra Østre Sætre i Trysil. Han arbeidet seg opp til stor velstand. Etter hans død i 1775 hadde det aldri tidligere vært skiftet et større bo i Trysil.

GRUNNLEGGEREN AV EIDSVOLD VERK:
I 1792 kjøper grunnleggeren av Eidsvold verk: Kanselliråd Mogen Larsen Monsen, gården. Han skriver senere over skjøte til svigersønn Generalkrigskommisær Haagen Mathiesen. Monsen og Mathiesen var dyktige handelsfolk. De drev en blomstrende trelasthandel med England. De hørte til de høye sosiale lag, og elsket å arrangere store lystige selskap. Særlig var det deres lystgård Linderud, i Oslo, som ble brukt til storslagen representasjon. Linderud Gård er i dag museum. I året 1840 blir Grøndalen Søndre Gård solgt tilbake til Trysilhender. Lærer Halvor Halvorsen overtar etter å ha sittet som bruker i 3. generasjon.

SKATTEN:
I 1884 kjøper John Nyhuus gården av en onkel som emigrerte til Amerika. John Nyhuus var i sterk grad med i det offentlige liv i bygda og deltok i Herredstyret og mange andre styrer gjennom lange tider. Han kjøpte opp mange skoger både på denne kanten av bygda og andre steder. Han var en klok og klarsynt mann, men ble syk på sine gamle dager. Etter hans død var mange av hans oppsamlede "skatter" blitt borte. På folkemunne sies det at han har gravd ned en skatt i bakkant av gårdstunet. Skatten er ennå ikke funnet. Grøndalen Søndre var i familien Nyhuus/ Løkken sin eie frem til året 2004. Arveoppgjør gjennom tidene har ført til at Grøndalen Søndre i dag totalt har ca 21000 dekar skog og utmark, stykket opp i 10 teiger spredt rundt om i Trysil Kommune.

NYE HENDER:
I 2004 kjøpte ekteparet Britt Ingvil Dolve Mysen og Leif Einar Bae Mysen eiendommen. Gårdens 18 hus var da i en dårlig forfatning. Ekteparet har nå restaurert flere av bygningene, og i tillegg oppført et nytt herregårdshus inspirert av svensk arkitektur fra midten av 1700 tallet.

GRØNDALSHAMMEREN:
Grønndalshammeren var skyldsatt fra Søndre Grøndalen i året 1867 og solgt. Gården ligger sentralt inntil den gamle Trysilveien. I årenes løp har Hammeren både fungert som skysstasjon, poståpneri, lægekontor og forretning. I 1919 ble bruket kjøpt av Peder Kristoffersen. Han har vært en av de mer kjente skiløperne Trysil har hatt. I 2009 kjøper ekteparet Britt Ingvil Dolve Mysen og Leif Einar Bae Mysen gården tilbake til Grøndalen Søndre. Ekteparet har nå startet med restaureringsarbeider.

KRIGSMINNE:
SLAGET PÅ GRØNDALEN 2-3 MAI 1940:
9. april 1940 kommer det beskjed til den Norske regjering om at tyske krigsskip trenger seg inn mot Norske havner. Regjeringen avslår tysk ultimatum. Kong Haakon, Kronprins Olav og regjeringen forlater Oslo og ankommer Trysil. De blir boende noen dager først på Gjestgiveriet i Nybergsund og deretter på Heggemoen Gård. I løpet av perioden hadde kongen og regjeringen flere møter med tyskernes sendemann , Kaptein Irgens.Tyskernes krav blir avvist nok en gang med et klart NEI. Nybergsund blir bombet. Kongen, Kronprinsen og regjeringen måtte søke ly i skogen. 20. april kom det melding om at det hadde kommet en tysk bataljon over Hamar. Disse hadde ordre om å "rense opp" i Trysil. Norsk motstandsbevegelse bestemte seg for å legge hovedstillingen på Grøndalen hvor det var gode forsvarsbetingelser. 2-3.mai stod slaget på Grøndalen. Kampen ble en klar norsk seier over en overlegen angriper og en av de mest vellykte av de mange mindre trefningene som små norske avdelinger utkjempet i 1940. De norske hadde ingen tap verken sårede eller falne. Derimot led Tyskerne store tap på Grøndalen. 120 mann ble drept, deriblant 11 offiserer, mange ble såret og 10 tyskere ble tatt til fange. Senere den 3.mai kom det tyske bombefly. 5 bomber ble sluppet over Grøndalen. Tyskernes mål var å ødelegge stillingene. I dag er det mulig å gå en krigsminnesløype med synlige spor etter slaget her på stedet.